Waarom N-VA

Wil je snel doorklikken? Hier vind je ons verkiezingsprogramma.

Verandering Voor Vooruitgang

Op 25 mei 2014 kiezen we tussen het PS-model of het N-VA-model. En dat is een fundamentele keuze.

De PS voert een beleid dat alleen maar meer belastingen, meer uitgaven en meer schulden oplevert. Terwijl men in het buitenland wel hervormde, deed men dat in België bijna niet. Wat wel gebeurde, was het doorschuiven van problemen. Naar de volgende regering, naar de deelstaten, naar de belastingbetaler en naar volgende generaties.

De N-VA staat voor een ander beleid. Een beleid gericht op wie werkt, spaart en onderneemt. Een beleid dat verantwoordelijkheid beloont. Een beleid dat de belastingen verlaagt, de schulden afbouwt en de overheid afslankt. En met een staatstructuur die deze hervormingen verankert.

Maar ook een beleid dat de samenhorigheid versterkt. Wie vooruit wil in het leven, kan rekenen op onze steun. Wij willen vooruit maar laten niemand echter. Met een echt sociaal beleid, geen socialistisch beleid. We focussen de middelen op wie ze echt nodig heeft.

Dat is Verandering voor Vooruitgang.

Verkiezingsprogramma N-VA

Verantwoordelijkheid belonen. Samenhorigheid versterken. Onze toekomst kiezen. Dat zijn de drie inhoudelijke pijlers waarop onze congresteksten steunen. Met dat document hebben we een eerste keer de Verandering voor Vooruitgang concreet ingevuld tijdens ons ledencongres eind januari 2014.

Die oefening in basisdemocratie leverde meteen ook het inhoudelijke fundament van ons verkiezingsprogramma voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Daarin vind je dezelfde drie pijlers terug.

Zo bevat een eerste luik onze voorstellen voor een beleid dat beloont wie werkt, spaart, onderneemt of investeert. Kortom: wie verantwoordelijkheid neemt.

Het tweede luik bundelt al onze voorstellen voor een beleid dat solidariteit bevordert en onze gemeenschap versterkt door verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Kortom: een beleid dat wel sociaal is, maar niet socialistisch.

In het derde luik bundelen we onze voorstellen voor een toekomst waarin Vlamingen en Franstaligen samen kunnen beslissen wat ze samen willen doen. Waarin afbreken van bovenaf wordt ingeruild voor opbouwen van onderuit, gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking en moeten door willen. Kortom: waarin we ons dure en onwerkbare federalisme inruilen voor een betaalbaar en efficiënt Confederalisme.

Zo zetten we met ons verkiezingsprogramma de economische, sociale en constitutionele bakens uit voor een betere toekomst voor Vlaanderen. Een sterk Vlaanderen dat samen met een sterk Europa zorgt voor meer welvaart en welzijn.

Ons verkiezingsprogramma is een aanbod aan meer dan zes miljoen Vlamingen, niet enkel aan de N-VA-kiezer.

Plan V

We becijferden ook de kostprijs en impact van ons verkiezingsprogramma in het 'Plan V'.

Meer info over de N-VA verkiezingscampagne? Klik hier.